מספר טלפון


5734601 - 03 ולדמן מנחם וחוה
5734602 - 03 חרמש כרמלה ורפאל
5734603 - 03 לויתן יונינה ובנימין
5734604 - 03 אליהו ד"ר משה רופא
5734607 - 03 בוצמן צבי ואורן ודבורה