מספר טלפון


5739031 - 03 זיסמן נח
5739032 - 03 זלצר צילה
5739033 - 03 אגאסאנדיאן גאורגי ויבגניה
5739035 - 03 ברוש איילת ויאיר
5739036 - 03 בן טובים יואל
5739037 - 03 הראש אצטה אורנה
5739038 - 03 פנחצל בע"מ