מספר טלפון


5740101 - 03 תמרי רחל
5740102 - 03 שורץ לאה
5740103 - 03 ש א עמוס שירותי שמאות משיח שושנה
5740105 - 03 יצחק מילר
5740106 - 03 חנניה אורי
5740107 - 03 עובדיה מרדכי
5740108 - 03 פוריס מרדכי ובלומה