מספר טלפון


5740130 - 03 זנזורי שמעון
5740131 - 03 נתן אדריאנה
5740133 - 03 נוי הירש) מיכל וחיים עיתונאי)
5740133 - 03 חיים נוי עורך ראשי מעונו
5740134 - 03 קרייזר עפרה וגדעון
5740135 - 03 מרדכי שמואל ומלכה
5740136 - 03 ברזל מנחם ועידית
5740137 - 03 מאיר אורי ונחמה
5740139 - 03 פרידמן אסתר