מספר טלפון


5740350 - 03 חמוי אליהו וקרול
5740351 - 03 פריד אלחנן ובלומה
5740352 - 03 אוחנונא יחיאל וז'קלין
5740353 - 03 (פקס) טאק הדרכה בע"מ
5740355 - 03 בן דוד אברהם ופרידה
5740356 - 03 קרקואר תרזה
5740357 - 03 רפפורט רחל אחות
5740358 - 03 גלאון נסים
5740359 - 03 סלומון רחל ומאיר