מספר טלפון


5740550 - 03 בידא שמואל
5740551 - 03 שבת דורית ויעקב
5740552 - 03 קאופמן הילה
5740553 - 03 ששון שלמה
5740554 - 03 שדם יעקב
5740555 - 03 דסטגור נורית
5740556 - 03 נקדימון ב
5740557 - 03 רוזנברג דוד
5740558 - 03 בן טובים ציונה
5740559 - 03 כהן ישעיהו ושרה