מספר טלפון


5740650 - 03 חי אסף
5740651 - 03 סופר ציון ורחל
5740652 - 03 עופר מירה ויעקב בית ספר לנהיגה
5740653 - 03 פוגל משה
5740655 - 03 גרג ומניס יוליה מנדלייב
5740656 - 03 ווידווסר חנה ושלמה
5740657 - 03 פרידמן יוסף ונחמה
5740658 - 03 בן אור יגאל ומרים