מספר טלפון


5740660 - 03 הבלין ישראל ושפרה
5740661 - 03 גינדי אהרן
5740663 - 03 קורן דניאל
5740664 - 03 בריכטא נפתלי וחוה
5740665 - 03 מזרחי מלכה
5740666 - 03 בנשימול מאירה ורפאל
5740667 - 03 באטוס ידידיה
5740669 - 03 רוטנברג מיכאל