מספר טלפון


5740670 - 03 בן דוד אורנה ושלמה
5740672 - 03 נגר יפיאל ואירית
5740673 - 03 הירש ליביה
5740674 - 03 מרגליות יוסף מאיר
5740675 - 03 בנישו אלי ויהודית
5740676 - 03 רובין חיים ומזל
5740677 - 03 ברייזכר אליהו ואסתר
5740678 - 03 נהרי אליהו
5740678 - 03 נהרי נעמי