מספר טלפון


5740820 - 03 טבק אריאל
5740821 - 03 קלר אסתר ומשה
5740822 - 03 גוילי פזית
5740823 - 03 חתוכה שלמה
5740824 - 03 והב ציון
5740825 - 03 צרור אמנון וורד
5740826 - 03 חזות חנה
5740827 - 03 טליאס רפאל ופרחיה
5740828 - 03 טהרני מוזפר שרה
5740829 - 03 יעקב וסימי נורדמן