מספר טלפון


5740850 - 03 נתן שלמה
5740852 - 03 שאול אברהם
5740853 - 03 גלפנד דליה ואיציק
5740854 - 03 בע"מ טוטק
5740855 - 03 דרחי מאיר
5740858 - 03 ניסן ברוך ומרלין
5740859 - 03 מילוטה שמשון ואושרת