מספר טלפון


5740890 - 03 פיטוסי חי
5740891 - 03 לויטין דבורה
5740892 - 03 שרייבר שמעון וברכה
5740893 - 03 אלרגנט שלמה
5740894 - 03 אבנר ונירה כהן
5740895 - 03 טחן משה
5740896 - 03 וייס אברהם ושרה
5740897 - 03 זאב וטובה הבר
5740898 - 03 מירון שרגא ועדנה
5740899 - 03 לגזיאל יונה ואושרה