מספר טלפון


5740960 - 03 אברהם וייס
5740961 - 03 מילגרום דוד
5740962 - 03 מלר מנחם
5740964 - 03 פרץ שמעון
5740965 - 03 פטרוף יהושע ויהודית
5740966 - 03 וינברג דב
5740966 - 03 וינברג יצחק
5740967 - 03 שטרן ברוך וחיה
5740969 - 03 הבר צבי