מספר טלפון


5740970 - 03 קלויזנר מנחם ורות
5740971 - 03 רוז שמעון וזהבה
5740972 - 03 וישניאק יחיאל ואסתר
5740973 - 03 הולשטיין אריה ורחל
5740974 - 03 וולף אהרון ולאה
5740975 - 03 פולק שמואל ונורית
5740976 - 03 יונה ויורם אשתר
5740977 - 03 חממה יוסף