מספר טלפון


5740980 - 03 שפירא אברהם ופסיה
5740981 - 03 לוי אילה ואורי
5740982 - 03 נימן ישראל ורבקה
5740983 - 03 בונדהיים בנימין ודבורה
5740985 - 03 יעקבזון אהרן
5740986 - 03 ורדי יגאל וזיוה
5740988 - 03 גולדמן אברהם
5740989 - 03 צור אבישי