מספר טלפון


5741050 - 03 לנצ'יצקי משה
5741051 - 03 מגידו
5741052 - 03 ריימן שרה
5741053 - 03 קולנברנר שרה ואברהם
5741055 - 03 אביבה ומשה אבישר
5741056 - 03 כוהנא אליה
5741057 - 03 ברלין דורה
5741058 - 03 טסלר יצחק
5741059 - 03 כץ בנימין אליעזר ובילא