מספר טלפון


5741130 - 03 מימון פורטונה
5741131 - 03 לוריא משה בן ציון
5741132 - 03 ורטמן יוסף
5741133 - 03 טרגנו אליעזר ונעמי
5741135 - 03 שלום חביב פנצריה תיקון צמיגים
5741137 - 03 פרידמן רחל
5741138 - 03 רדעי ארז