מספר טלפון


5741150 - 03 דויטש יוסף
5741151 - 03 חרזי רחל
5741152 - 03 כהן אברהם ונחמה
5741153 - 03 וקחי יעל ושלמה
5741154 - 03 דאובה דבורה
5741157 - 03 חגירה אשר וחדוה
5741158 - 03 צדוק חיים
5741159 - 03 ערוב שלמה