מספר טלפון


5741170 - 03 שטרית יצחק
5741171 - 03 לוטן גבריאל מהנדס אזרחי ומרים
5741172 - 03 וייס מיכאל וחנה
5741173 - 03 שעבון דוד ונחמה
5741174 - 03 מובשוביץ גיל ודוד רחמים
5741175 - 03 סגל שאול
5741176 - 03 מור מיכל ובעז
5741177 - 03 בירמן פרץ
5741178 - 03 חיים רבנסרי