מספר טלפון


5741201 - 03 כהן סימון
5741202 - 03 ירושלמי פנינה
5741203 - 03 ברדה צפורה
5741204 - 03 סיניאני מנחם ועדינה
5741205 - 03 היימן משה ואסתר
5741206 - 03 צור אל חיים ונצחיה
5741207 - 03 למפנר צוריאל