מספר טלפון


5741340 - 03 סטרול דוד
5741342 - 03 ברדרן סטארה מורד
5741343 - 03 סילבר יצחק וצפורה
5741344 - 03 זולברשר אירינה
5741345 - 03 אוחיון יואל
5741346 - 03 בריץ אסתר
5741347 - 03 יעקובוביץ ישראל מאיר ובת שבע
5741348 - 03 לוי חיים ורבקה