מספר טלפון


5741350 - 03 טביב יוסף ומרים
5741351 - 03 טייטלבאום משה עוד
5741352 - 03 רחמני אליעזר
5741354 - 03 רוט ברוך יוסף
5741355 - 03 קבטנר אידה
5741356 - 03 פריד אריה ומרים
5741357 - 03 פרנד דליה ואריה
5741358 - 03 אדלשטיין שמעון יוסף ורבקה
5741359 - 03 צעצועי רוז שליפשטיין רוזי
5741359 - 03 שליפשטיין צעצועי רוז שליפשטיין רוזי