מספר טלפון


5741360 - 03 קרלינסקי אפרים ולאה
5741361 - 03 בן צבי רלי ודורון
5741362 - 03 רוזנבורג הלל ודבורה
5741363 - 03 ברנשטיין מאיר
5741366 - 03 לוגסי מרדכי
5741367 - 03 מלכה יוסף
5741368 - 03 שפירא חיים יעקב וצילה
5741369 - 03 חייקין מרדכי ואסתר