מספר טלפון


5741401 - 03 בן שלום סעדיה
5741403 - 03 קליימן יעקב
5741404 - 03 רוזנצוייג ניר
5741405 - 03 זילברברג יצחק ושרה
5741407 - 03 גולדשטוף יאיר ורבקה
5741408 - 03 שוחט בני
5741409 - 03 טלפון ציבורי בית מדרש