מספר טלפון


5741440 - 03 צפורי שמעון
5741441 - 03 ויזל ישראל ורבקה
5741442 - 03 שטרן ברוך וחיה
5741443 - 03 חבקוק הרצל עו"ד
5741444 - 03 בית הורים ע"ש אניטה מילר כהן
5741445 - 03 גילפנד יעקב
5741446 - 03 בריק משה
5741447 - 03 ליברמן אלעזר
5741449 - 03 גרמיזא שלמה