מספר טלפון


5741461 - 03 שכטר אילנה
5741462 - 03 הס שמעון
5741464 - 03 גלבר יהודה עקיבא
5741465 - 03 רונס פנחס אלימלך וברכה
5741466 - 03 הרשקוביץ עקיבא ורחל
5741467 - 03 גולד ישראל וחיה
5741468 - 03 ולצר שמשון
5741469 - 03 עמיאל אליהו