מספר טלפון


5741530 - 03 וינגרטין מאיר
5741531 - 03 גליק אשר וחנה
5741532 - 03 קריסי חיה ויוסף
5741533 - 03 צור דר חיה נתנאל
5741534 - 03 קאפח סעדיה ורונית
5741535 - 03 שניר יצחק
5741536 - 03 טואשי מרדכי
5741538 - 03 אסתר אלחדד
5741539 - 03 סיני רונית