מספר טלפון


5741660 - 03 לוי יחיאל
5741662 - 03 סולימן שלום ומלכה
5741663 - 03 גטקה שלום
5741664 - 03 אוחיון יוסף ורחל
5741665 - 03 אליאן זומרפלד
5741666 - 03 קשת יאיר ויעל
5741667 - 03 כהן מרדכי ונג'יה
5741668 - 03 חממי מזל
5741669 - 03 משה ראובן