מספר טלפון


5741750 - 03 שמואל מזל ויוסף
5741751 - 03 עובדיה מגעיד
5741752 - 03 סטפנסקי אליעזר וטובה
5741753 - 03 חבושה עליזה צביח
5741754 - 03 דקלה תדהר
5741756 - 03 הלל אתי מדברים בפרחים
5741757 - 03 נפתלי פס
5741758 - 03 חברת מושב זקנים תא
5741759 - 03 טירי נורית ואמנון