מספר טלפון


5741780 - 03 רולניצקי בן ציון
5741781 - 03 שריד חוה
5741782 - 03 פוקס חנה
5741783 - 03 אוזיאס גוטסמן
5741784 - 03 אגסי נעמי ודוד
5741785 - 03 כוכבי אפי קבלן שלד
5741786 - 03 פיירמן דוד ואסתר
5741787 - 03 וייס אפרים יהודה
5741788 - 03 רות קרסנטי