מספר טלפון


5741890 - 03 עטון אסתר וישורון
5741891 - 03 גולדשטיין עטרה ואברהם
5741892 - 03 גמליאל משה
5741894 - 03 פרטוש יוסף שמעון ואורלי
5741895 - 03 כהן אבנר שרות תיקונים מכונות כביסה
5741896 - 03 אברהם ומלכה דרבין
5741897 - 03 שער רוני
5741898 - 03 כהן יעקב צבי ואסתר
5741899 - 03 קלר לאה