מספר טלפון


5741970 - 03 יפעת בר
5741971 - 03 שם טוב בנימין
5741972 - 03 פרקש מנשה
5741973 - 03 ידוב חיים ותחיה
5741974 - 03 שמעון פלג
5741975 - 03 מרים אבני
5741976 - 03 חדאד יורם ולאה
5741977 - 03 ויג ישראל ורחל
5741978 - 03 שלום מאיר
5741979 - 03 ברכאל סבח