מספר טלפון


5741982 - 03 איזנברג הלן
5741983 - 03 סברדלוב משה
5741984 - 03 ברכאל א בע"מ
5741986 - 03 שדה מרים ודני
5741987 - 03 דורית כהן
5741988 - 03 פרטוש שושנה
5741989 - 03 פאלוך שמחה ורבקה