מספר טלפון


5742010 - 03 רוטנברג דוינה ומיכאל
5742011 - 03 פדל עובדיה
5742012 - 03 רותם צילה
5742013 - 03 זלסקו בן ציון וחיה
5742014 - 03 ויזל משה יעקב
5742015 - 03 אקוע ישראל
5742016 - 03 צעצועי אליק בע"מ
5742017 - 03 זיסרבלום יטה
5742019 - 03 נלינדרמן בוריס