מספר טלפון


5742320 - 03 אריה ויזל
5742321 - 03 בהיר שרה
5742324 - 03 חבקוק נועמי
5742325 - 03 ברקוביץ יוסף
5742326 - 03 צ'רניק יוסף ועליזה
5742327 - 03 תלם דרורית ודרור
5742328 - 03 אלנבוגן מרקו ושרה
5742329 - 03 עטיה חרמונה