מספר טלפון


5742401 - 03 אגם מועדוני חברים לספורט ושחיה
5742402 - 03 וייס פרופ' אריה
5742404 - 03 כץ יוסי ושרה
5742405 - 03 גיגי יעקב
5742406 - 03 בן יצחק יוסף ומרים
5742407 - 03 אליאס זדה חנה ומשה