מספר טלפון


5742570 - 03 וייץ חוה
5742571 - 03 עורקבי שמעון ויעל
5742572 - 03 שושנה ירמיהו
5742573 - 03 ישראל יצחק אורן וחיה שרה
5742574 - 03 קלפנר סימה ושמואל
5742576 - 03 זרובבל חן
5742578 - 03 קינד שלמה
5742579 - 03 דלוז'נובסקי יוכבד וישעיהו