מספר טלפון


5742720 - 03 מובשוביץ משה
5742721 - 03 טראב שמעון
5742722 - 03 אורי וחוה אלפרין
5742723 - 03 ליוינסקי לודמילה
5742725 - 03 לבין אסתר
5742726 - 03 קלוגר זהבה
5742727 - 03 בר משיח צבי
5742728 - 03 קליין שמואל
5742729 - 03 ויתקין הכהן יהושע ומלכה