מספר טלפון


5742740 - 03 שכטר זאב וסרל
5742741 - 03 קרמר משה וחיה
5742742 - 03 סניף בני ברק
5742743 - 03 מינה יוסקוביץ
5742744 - 03 ברוך מנחם וחיה
5742745 - 03 יפרח דוד וחנה
5742746 - 03 פרקש מירי
5742747 - 03 אהרן ושושנה אגם
5742748 - 03 אביטל אדטו