מספר טלפון


5742860 - 03 נאמן ציפי
5742861 - 03 וייס אהרון יצחק ולאה
5742862 - 03 נחמיאס אברהם וברוריה
5742863 - 03 צור וזיוית שפיר
5742864 - 03 יוסף ברנשטיין
5742865 - 03 זך יצחק ואסתר
5742866 - 03 לפלר חנה ויהושע
5742868 - 03 זיו יעל
5742869 - 03 וילנר קלמן ושרה