מספר טלפון


5742910 - 03 כוכבי שלמה
5742911 - 03 זכרי אבי ויהודית
5742914 - 03 (פקס) פריפר ראובן
5742915 - 03 ברוך מטולה
5742916 - 03 ברוך אהרון
5742917 - 03 חמרה ויקי ויעקב
5742918 - 03 יצחק גלנטי
5742919 - 03 מגן משה