מספר טלפון


5742990 - 03 חתוקה שמעון
5742991 - 03 אסתר איוב
5742992 - 03 שנבל משה
5742993 - 03 זוארץ חיים
5742994 - 03 יהודאי מלי
5742996 - 03 קינד נחמן ואסתר
5742997 - 03 וייס יחיאל ותמר
5742998 - 03 לנדמן יעקב
5742999 - 03 גרינברג יעקב