מספר טלפון


5743090 - 03 שינגוט אלתר קבלן בנין
5743091 - 03 זהר שבילי
5743092 - 03 פקס) ת ד) פקס) ת ד) פקס) ת ד) תמליל תמליל 0012 בע"מ מחשבים וציוד הקפי
5743093 - 03 נינה יחזקאל
5743094 - 03 פרידמן אורנט סוכנות לביטוח (7991) בע"מ
5743096 - 03 מלכא יוסף חיים
5743097 - 03 בוטבקה אבי
5743097 - 03 רבקה אורן
5743098 - 03 דלח עזרא וענת
5743099 - 03 פרנסיס משה וליאורה