מספר טלפון


5743270 - 03 אונגר רוזה
5743271 - 03 דוד אבישר
5743272 - 03 מזרחי שלמה
5743273 - 03 סולומון יובל
5743274 - 03 שלזינגר יצחק ויוכבד
5743275 - 03 שאולי אשר
5743276 - 03 פלונסקי אילנה וד"ר אליעזר
5743278 - 03 צוק רמון זהר ובלקין רחל
5743279 - 03 שולמן גלי