מספר טלפון


5743360 - 03 רות ושמעון אברהם
5743361 - 03 שלו לטיף
5743362 - 03 מימון (אלי (בני
5743363 - 03 גינתון הלל מרדכי
5743364 - 03 ספיר אהובה
5743365 - 03 רוזנברג שלום
5743366 - 03 חי נעים
5743367 - 03 לוריא שמואל ובילה
5743368 - 03 אייזנפרץ אברהם
5743369 - 03 דוד באום