מספר טלפון


5743930 - 03 סבג אליהו וברוריה
5743931 - 03 בן אברהם אריה ומירה
5743932 - 03 קפלן שמחה
5743933 - 03 רייס יונה
5743934 - 03 אפלטון מיכל
5743935 - 03 נמר שמואל ואידה
5743937 - 03 כהן יוסף
5743938 - 03 מנסור שמריהו