מספר טלפון


5745001 - 03 בארי מיכל
5745002 - 03 פילדוס אורן ואילנית
5745003 - 03 ציוני יוסף
5745004 - 03 יום טוב אליעזר
5745005 - 03 סלע בת אל
5745006 - 03 ברגמן אשר וטובה
5745007 - 03 מן דב
5745008 - 03 מוטי בן משיח