מספר טלפון


5745620 - 03 ברזילי מרים
5745622 - 03 היימליך הדסה
5745623 - 03 הלר יוסף
5745624 - 03 אלזס יהושע
5745625 - 03 ברכה משה
5745626 - 03 שטנגר בן ציון
5745627 - 03 בלה אוזן