מספר טלפון


5745660 - 03 לוי דפנה ואבי
5745661 - 03 רוזובסקי ענבר שרה
5745662 - 03 עובדיה נסים ומירב
5745663 - 03 ביגל נפתלי ופייגי
5745664 - 03 מסינגר צחי
5745665 - 03 שרפי נפתלי
5745666 - 03 שמש מאיר
5745668 - 03 גרזי רמי ורינה
5745669 - 03 פרויליך פנחס וחנה