מספר טלפון


5747181 - 03 שנער נגה
5747183 - 03 צדוק סוזן וגדעון
5747184 - 03 יובל אברהמי
5747185 - 03 עקרי לידיה ושאול
5747187 - 03 פוקס אסתר ואבשלום
5747188 - 03 בכר עופרה
5747189 - 03 פודלינסקי צבי